-
Jogi tanácsadás

 

-
Okiratok, szerződések szerkesztése és ellenjegyzése

 

-
Társasági jog, cégeljárás (gazdasági társaságok alapítása, módosítása,
megszüntetése)

 

-
Családjogi ügyek (házassági bontóper, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj
megállapítása stb.)

 

-
Végrendeletek, örökléssel kapcsolatos ügyek

 

-
Képviselet büntetőeljárásban

 

 

 

 

 

 
 
@ 2009 - created by: www.cct.hu